Politica de confidențialitate - Amore-mio

Politica de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

 

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulație a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice (se precizează şi acest act normativ, după caz) SOPHIBELL IMPEX SRL are obligaţia de a administra în condiții de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
Scopul colectării datelor este de a va putea asigura serviciile noastre, de a va asigura suportul privind comenzile dumneavoastra, de a va aduce la cunostiinta modificarile din cadrul serviciilor noastre si eventualele servicii noi pe care le oferim noi sau partenerii nostrii.
Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, dar acestea sunt necesare pentru finalizarea unei comenzi.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi nu sunt publicate pe site sau in alta parte si nu sunt facute publice. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei.
Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în alte state.
Odată cu intrarea în vigoare a schimbărilor majore ale reglementărilor UE privind confidențialitatea datelor, portalul amore-mio.ro și-a actualizat și a anunțat politica de confidențialitate pentru a se asigura că întreaga activitate și interacțiune cu utilizatorii este conformă cu normele prevăzute de GDPR.
Politica inițiată a fost actualizată înainte de introducerea Regulamentului UE privind protecția generală a datelor (GDPR), care este pusă în aplicare începând cu 25 mai 2018. GDPR va implica schimbări pe scară largă pentru întreprinderile – atât cele cu sediul în UE, cât și cele din afara UE – care prelucrează date cu caracter personal ale cetățenilor UE – prin sporirea semnificativă a drepturilor și protecției persoanelor.


Politica de protecție a datelor cu caracter personal


Această politică se aplică portalului amore-mio.ro și tuturor companiilor afiliate, membrilor din conducere și angajaților noștri. ”Afiliat”, în acest caz, implică faptul că adoptarea acestei Politici poate fi impusă de către amore-mio.ro, în mod direct sau indirect, pe baza votului majorității, al majorității reprezentanților din conducere sau printr-un acord.

 

DOMENIUL DE APLICARE ȘI APLICABILITATEA ACESTEI POLITICI

 

Această politică se aplică portalului amore-mio.ro și tuturor companiilor afiliate și angajaților noștri. În acest caz, “afiliată” înseamnă că, amore-mio.ro poate impune adoptarea acestei politici, direct sau indirect, pe baza votului majoritar, a reprezentării conducerii majoritare sau prin acord. Portalul AriaTrends.ro stabilește și aplică norme interne, cum ar fi regulamentele și procedurile în conformitate cu această politică.

Politica expune principiile de bază ale magazinului online amore-mio.ro privind protecția datelor personale și standardele de securitate a datelor și asigură conformitatea cu legile în vigoare de protecție a datelor, naționale și internaționale, în toată lumea. În consecință, cuprinde principiile de protecție a datelor, agreate la nivel internațional, cu intenția nu de a substitui, ci de a suplimenta respectivele legi privind protecția datelor personale și a confidențialității (”Legislația Națională”). Conținutul acestei Politici trebuie observat în absența unei Legislații Naționale corespondente sau dacă Legislația Națională oferă mai puține cerințe decât această Politică. Pe de altă parte, Legislația Națională are întotdeauna prioritate în cazul unui conflict cu această Politică sau în cazul în care Legislația Națională are cerințe mai stricte decât această Politică.

Politica se extinde asupra prelucrării tuturor datelor cu caracter personal. În țările în care datele entităților legale sunt protejate în aceeași măsură ca și datele personale, Politica se aplică în mod egal asupra datelor entităților legale. Datele anonime, ca în cazul evaluărilor statistice și a studiilor, nu reprezintă subiectul acestei Politici.

 

Principiile portalului amore-mio.ro privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

Respectarea legilor, corectitudine și transparență.
Datele personale vor fi colectate și prelucrate în mod legal, corect și transparent pentru a proteja drepturile individuale ale subiecților datelor.

 

LIMITAREA LA SCOPUL SPECIFICAT 

 

Datele personale vor fi colectate doar pentru scopuri explicite și legitime și nu vor fi prelucrate într-un mod incompatibil cu scopurile inițiale.

 

ACURATEȚEA DATELOR/ACTUALITATEA DATELOR

 

Datele personale vor fi precise și, în cazurile în care este necesar, actualizate constant. amore-mio.ro va lua toate măsurile necesare pentru a elimina sau rectifica inadvertențele în mod prompt.


Limitarea la datele necesare

 

Datele personale vor fi adecvate, relevante și limitate la strictul necesar. Datele personale nu vor fi păstrate pentru o perioadă mai lungă de timp decât este necesar.


Drepturile subiecților datelor cu caracter personal 


amore-mio.ro respectă drepturile tuturor subiecților datelor, inclusiv drepturile privind accesul la datele acestora, restricția prelucrării sau a ștergerii acestora și referitor la acuratețea acestora. amore-mio.ro va furniza informații clare și neambigue despre modul și scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal ale subiecților.

 

ȘTERGEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal va fi definită. amore-mio.ro elimină datele personale care nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau în cazul în care consimțământul este retras și nu se mai aplică niciun alt scop legitim pentru prelucrarea datelor.


Securitatea prelucrării datelor / Securitatea datelor

 

Datele personale vor fi prelucrate în condiții de siguranță. Vor fi luate măsuri tehnice și organizaționale adecvate privind securitatea datelor, împotriva prelucrării sau a alterării neautorizate, împotriva pierderii sau a distrugerii, precum și împotriva dezvăluirii si a accesului neautorizat la date personale transmise, stocate sau prelucrate. amore-mio.ro asigură, în totalitate, integritatea, disponibilitatea, confidențialitate și autenticitatea în ceea ce privește datele cu caracter personal. În eventualitatea unui incident, amore-mio.ro are abilitatea de a restaura, în timp util, disponibilitatea și accesul la datele cu caracter personal.

 

Protecția implicită a datelor cu caracter personal

 

amore-mio.ro va implementa măsurile tehnice și organizaționale adecvate pentru a asigura că sunt prelucrate doar datele personale necesare scopurilor specificate. Principiul privind protecția implicită a datelor va fi urmat în cursul dezvoltării de noi produse.

 

Responsabilitate

 

amore-mio.ro își asumă responsabilitatea pentru toate activitățile privind prelucrarea datelor cu caracter personal. amore-mio.ro își manifestă responsabilitatea și are capacitatea de a demonstra conformitatea.

Organizarea amore-mio.ro privind protecția datelor cu caracter personal:

Am procedat la desemnarea unei persoane calificată, responsabilă de implementarea și observarea principiilor menționate anterior.

Descoperă frumusețea produselor noastre și prospețimea florilor de calitate special selectate pentru tine.
en_US
You don't have permission to register

Reset Password